4. mednarodno srečanje ILCO Maribor z ILCO Varaždin 24. maja 2019 v Štefovi kleti Zg. Dubrava Harvaška