Vsako leto imate možnost donacije v dobrodelne namene, brez da bi vas to kaj stalo. Del dohodnine (0,5%) lahko namreč namenite dobrodelni organizaciji po svoji izbiri.

Veseli bomo, če boste letos del dohodnine namenili Zvezi invalidskih društve ILCO Slovenija.

Donacija ne vpliva na višino našega vračila ali doplačila dohodnine. Ko določimo prejemnika dela dohodnine nismo v ničemer prikrajšani.

Če se za donacijo ne odločimo, gre teh 0,5% od odmerjene dohodnine v proračun RS.

Kako določite prejemnika donacije?
Prejemnika/e donacije določite:

Ko vlogo vložite enkrat, velja vsako leto. Vloge ni potrebno vlagati ponovno, razen če želite spremeniti prejemnika donacije.

Kakšen je rok za oddajo vloge?

Načeloma lahko vlogo oz. prejemnika donacije določimo kadarkoli, vendar je potrebno, če želimo, da se prejemnika dela dohodnine upošteva že za letošnjo dohodnino, vlogo oddati do konca leta.