Maj je mesec, ki nam s svojimi sončnimi dnevi pričara vse lepote narave s katero živimo, in je prav primeren za izlete, druženja  in oglede. Ljudje smo družabna bitja,  zato nam izleti pomenijo ne samo spoznavanje pokrajine in kulturne dediščine, predvsem je poudarek na druženju.  Tokrat nas  je pot peljala na obrobje Haloz in v dolino Posotelja v Rogatec.  Kraj Rogatec je stisnjen med Donačko goro na severu in reko Sotlo na jugu, kjer se skrivajo drobni, a dragoceni biseri naravne in kulturne dediščine.

Tukaj so se že v preteklosti  križale pomembne prometne in trgovske poti.  Zato je bil Rogatec mesto z bogato zgodovino in eden od biserov, ki smo si ga ogledali je dvorec STRMOL.

Slika prikazuje sprejem popotnikov  ILCO Maribor na dvorcu STRMOL

 

Sledil je ogled dvorca skozi dvorane in črne kuhinje ki priča o starosti dvorca ter poročne dvorane do ogleda razvoja kuhinj od 1950 leta naprej.

 

Po ogledu dvorca, smo se še poslovili od cesarice Marije Terezije in si še ogledali nekatere dejavnosti, ki so še na dvorcu.

Kot je bilo že uvodoma omenjeno ima grajsko podstrešje zbirko kuhinj skozi zadnjih sedemdeset let in prikaz razvoja steklarstva v okolici Rogatca.

Pot nas je vodila v MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC, ki je nastal kot spomeniškovarstveni projekt po različnih pokrajinah s ciljem predstaviti slovensko ljudsko stavbarstvo v njegovem avtentičnem okolju.

Muzejska zbirka na prostem v Rogatcu ohranja ljudsko in stavbno dediščino Obsotelja iz časa od 19. do srede 20. stoletja.

Sprehod med poslopji muzejske vasi v Rogatcu.

Brez zaključka ni zaključka, tako smo si v prijetni družbi in ob klepetu malo odpočili od ogledov in obhodov, v prijetnem okolju domače gostilne.

Za prijetno  vzdušje je poskrbel lokalni muzikant, ki je popestril prijetno srečanje našega društva.