Na povabilo iz sekcije  ILCO Maribor  Murska Sobota  se je predsednik  Društva ILCO Maribor Dušan Valentan , udeležil   njihovega  zbora in poslovilne  svečanost dosedanje vodje  sekcije Marije Torič.

Kot je običaj je dosedanja vodja podala izčrpno poročilo o delu sekcije v letu 2021 in  opisala delo sekcije v času ko jo je ona vodila in skrbela za dobro počutje in aktivno življenje članov sekcije.

Dodala je še, da z zadovoljstvom prepušča delo vodje sekcije svojemu nasledniku Borisu Sunku.

Novi vodja sekcije  je podal plan dela za leto 2022.

Dogodek so popestrili člani kulturno umetniškega društva  Kog v pesmi in besedi.

Prijetno druženje  se  je po formalnih govorih  nadaljevalo v prijetnem pogovoru  z zbranimi člani našega društva.

MF