V Mariboru smo leta 1987 zaorali prve brazde na področju združevanja oseb s stomo. S pomočjo predsednice in borke za bolj kakovostno življenje oseb s stomo Nevenke Gračnar, smo ustanovili prvo društvo v Sloveniji, ki se je imenovalo Društvo ILCO Maribor, v katerega so bile včlanjene osebe s stomo z vse Slovenije. Z nekaj preimenovanji in preoblikovanji smo pisali zgodovino ILCO organizacij. Leta 1996 smo se preimenovali v invalidsko društvo ILCO Maribor kot samostojno pravno osebo ter se povezali v današnjo zvezo ILCO Slovenije. V društvo sta vključeni sekciji Celja in Pomurja.

Invalidsko društvo ILCO Maribor
Trubarjeva 15
2000 Maribor

Predsednik: Valentan Dušan
GSM: 041 739 647
Telefon: 08 205 64 62
E-pošta: ilco.mb@siol.net

Sekcija Celje

Predsednik: Uroš Hribernik
GSM: 041 586 836
E-pošta: uros.hribernik@telemach.net

Sekcija Pomurje

Predsednica: Boris Sunko
GSM: 031 693 639
E-pošta: boris.sunko@gmail.com