V našem društvu se je v zadnjem obdobju zgodilo nekaj dogodkov, ki so bili žalostni tako za najožje sorodnike kot  tudi za nas  člane društva. Vsi ti dogodki so zahtevali sklic članov ILCO Maribor, da na občnem zboru potrdimo novo vodstvo ILCO Maribor za mandat, ki se izteče leta 2023.

Člani ILCO Maribor so se v lepem številu zbrali v Račah, dne 16.6. 2021, da na občnem zboru potrdijo novo vodstvo. Po formalnem delu, ki je pač del protokola predsedstva zbora, je sledila izmenjava mnenj ter predstavitev novih članov. Po krajši diskusiji smo prešli na glasovanje, kjer smo potrdili nove člane vodstva ILCO Maribor.

Z veliko večino je bilo izvoljeno novo vodstvo. Novi predsednik Dušan Valentan se je zahvalil Franciju Bedraču za delo, ki ga je opravljal v prehodnem obdobju, do izvolitve novega vodstva ter omenil  težave, s katerimi se je soočal Franci Bedrač v tem obdobju. Velika ovira pri delu, je bila pandemija z vsemi svojimi zakonskimi omejitvami.

Večina zbranih je z aplavzom sprejela novo vodstvo in vsem zaželela uspešno delo. Po opravljenem formalnem delu smo se družili ob prijetni glasbi in dobri hrani ter sproščenem pogovoru kot se spodobi za prijetno družbo.