Kot vsa zadnja leta, smo imeli občni zbor našega društva  na stari lokaciji,  v  kulturnem domu v Kamnici. Zbrali smo  se v lepem številu, saj do tedaj ni bilo večjih srečanj zaradi še vedno prisotne pandemije in omejenega druženja.

V formalnem delu je predsednik Dušan VALENTAN podal poročilo o delu, našega društva ILCO Maribor v letu 2021 in planu dela  društva za leto 2022. Formalni del  je  med drugim vseboval poročila obeh sekcij (Celje in Murska Sobota) in poročilo bilančnega stanja ILCO Maribor za leto 2021, ki ga je podala naša računovodkinja.  Formalni del občnega zbora je bil s potrditvijo predlaganih sklepov  tako zaključen.

Delo upravnega odbora ILCO Maribor in priprava gradiva za občni zbor.

Razgovor predsednika z računovodkinjo pred  poročilo o delu društva ILCO Maribor na občnem zboru.

Udeleženci občnega zbora.

Za dobro voljo vseh prisotnih je poskrbel kot vsako leto naš glasbenik Marko Mulec tako da se  tudi letošnji občni zbor ni razlikoval od občnih zborov  iz preteklih letih.

MF