Nekaj utrinkov s prijetnega druženja vseh slovenskih društev  ILCO na Mostecu. Vsi udeleženci pohoda so izrazili zadovoljstvo  nad organizacijo in izvedbo celotnega dogodka.  Predvsem pa je bilo v ospredju druženje prijateljev in znancev kar je podkrepljeno s fotografijami , ki jih je prispeval ILCO Maribor pomurska sekcija . Udeleženci pohoda so posebej pohvalili dobro hrano, prijazno postrežbo s  strani osebja Doma Mostec in prostovoljce ljubljanskega društva ILCO Ljubljana.