Zbor pohodnikov je bil tokrat za Mariborčane na znani lokaciji, pri Jožefovi cerkvi na Studencih. Studenci so predel zahodnega dela Maribora in znani poleg Jožefovega praznika in sejma tudi po številnih izvirih pohorske vode. Na teh izvirih oziroma studencih so nekoč perice prale perilo in tako je ta del Maribora dobil ime Studenci.

Pot nas je vodila ob strugi Drave do elektrarne Mariborski otok. Bil je prijeten, sončen jesenski dan, ki sta ga popestrila klepet in smeh, tako da pot sploh ni bila naporna. Vsi pohodniki smo bili zadovoljni, da smo izkoristili morda enega zadnjih sončnih dni in naredili nekaj zase, za zdravje in dobro počutje.