Kot vsa leta do sedaj je društvo tudi v letu 2019 imelo kot prioriteto izvajanje posebnih socialnih programov na lokalni ravni, za kar smatramo, da nam je tudi v celoti uspelo. Z izvedbo vseh šestih posebnih socialnih programov ter njihovimi aktivnostmi smo tako lahko zadovoljili večino invalidnih oseb, ki so bile vključene v posamezne programe ter jim omogočili udeležbo na različnih področjih s ciljem zagotoviti čim bolj kvalitetno življenje ne glede na nastalo invalidnost. To dokazuje sama udeležba invalidnih oseb kot njihovih svojcev po posameznih programih.

Izvedeni so bili sledeči posebni socialni programi na lokalni ravni:

 1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo:
  Ta program je vsebinsko kot finančno najbolj obširen že vsa leta našega delovanja.

  • Organizirali smo dvodnevni izlet v Banja luko, 7 dnevno letovanje na otoku Krku
  • Imeli smo pohod okoli Ptujskega jezera, tretji tradicionalni pohod na Gaj, ter še 12 ostalih pohodov, plesne vaje po ustaljenem programu, športne aktivnosti kot so igranje namiznega tenisa, metanje pikada, gegljanje, kopanje v termah Vivat ter pustovanje na turistični kmetiji Marič, udeležba na športnih igrah za prehodni pokal Zveze ILCO Slovenije, udeležba na športnih igram mestne občine Maribor, udeležba na kulturnem večeru invalidov mestne občine Maribor, ter zaključek leta v tej dvorani z bogatim kulturnim programom. Prav tako smo se aktivno vkljućevali v posebne socialne programe na državni ravni pod okriljem Zveze ILCO Slovenije.
 2. Program za starše in svojce:
  Ta program je vsebinsko identičen predhodno omenjenemu programu z razliko, da so v vse predhodne naštete aktivnosti bili vključeni svojci oziroma partnerji invalidnih oseb.
 3. Usposabljanje prostovoljcev za življenje in delo z invalidi:
  Namen tega programa je bil da nudimo vso potrebno pomoč z naslova invalidskega varstva tistim osebam ki so to želele. Prav tako smo jim nudili pomoč v obliki svetovanja glede same oskrbe stome ter jih seznanili z uporabo tehnični pripomočkov za nego stome. Prostovoljci društva smo se udeležili trodnevnega usposabljanja pod okriljem zveze ILCO Slovenije v Šmarjeških toplicah.
 4. Oskrba s tehničnimi pripomočki.
  V tem programu smo aktivno spremljali novosti na področju tehničnih pripomočkov za nego stome , ki so navedeni v šifrantu s strani ZZZS. Aktivno smo sodelovali z dobavitelji tehničnih pripomočkov.
 5. Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja.
  V tem programu smo se aktivno vključevali na razna predavanja in okrogle mize glede zdravega načina prehranjevanja kot vpliv prehrane na različna obolenje in njihove posledice pod pokroviteljstvom mestne občine Maribor.
 6. Dnevni centri:
  V tem programu so potekale redne delavnice ročnih spretnosti naših članic, ki so v ta program vključene. Njihovi izdelkiso bili podarjeni na različnih skupnih druženjih, eden izmed njih nas je danes pričkal tudi na mizah v tej dvorani.

Toliko o izvedenih programih.

DELOVANJE

Aktivno smo sodelovali z različnimi institucijami na lokalni in državni ravni z naslova invalidskega varstva. Redno so bile izvedene seje UO, NO ter ostalih delovnih teles. Prav tako smo aktivno sodelovali na tro-dnevnem sejmu sodobne medicinske opreme v gornji Radgoni, kjer smo lahko predstavili aktivnosti društva.

Sklenili smo pogodbo s priznano Nemško mednarodno zavarovalnico ARAG za vse invalidne osebe društva. Navodila in pogoje ste prejeli skupaj z vabilom za današnji Zbor članov.

ZAKLJUČEK:
Pri pregledu vseh aktivnosti, katere so bile izvedene v letu 2019 lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo vse zadane obveznosti po predhodni uskladitvi na UO v celoti izpeljali tako kot vsa leta do sedaj, s priporočilom, da se vsi tisti, ki iz kakršnih koli razlogov v letu 2019 niste mogli priključiti aktivnostim, ki jih izvaja ILCO Maribor v letu 2020 pridružite v čim večjem številu.

Maribor, 9. marec 2020
Kaučič Franc, predsednik ILCO Maribor