Socialni programi na lokalni ravni

  • USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO (Delovanje oseb s stomo)

Organiziramo družabna srečanja, strokovna predavanja, izobraževanja, ekskurzije, kulturne prireditve, športne dejavnosti itd.

  • USPOSABLJANJE INVALIDOV ZA SAMOPOMOČ TER SVOJCEV IN PROSTOVOLJCEV ZA ŽIVLJENJE IN DELO INVALIDOV (Vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci – poverjeniki)

Usposobljeni prostovoljci vam nudijo brezplačno pomoč, nasvete in oporo v času zdravljenja v bolnišnici ali na domu.

  • PROGRAMI ZA STARŠE IN SVOJCE (Pomoč svojcem pri sprejemanju člana po operaciji)

Pomagamo svojcem, da lažje sprejemajo drugačnost člana družine po operaciji.

  • OSKRBA S TEHNIČNIMI PRIPOMOČKI (Celostna obravnava stome in šola irigacije)

Nekatere osebe s kolostomo imajo možnost učenja irigacije, izpiranja črevesja pod strokovnim nadzorom.

  • OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI (Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja)

Spoznavamo različne prehrambene navade in njihove posledice.

  • DNEVNI CENTRI (Delavnice za pridobivanje novih ročnih spretnosti)

Vanje se lahko vključite vsi, ki imate smisel za ustvarjanje.

Društva dodatna sredstva za delovanje in izvajanje programov pridobivajo še s članarino, z donacijami, s sponzorstvi in s prijavljanjem na različne razpise. Tako lahko poleg standardnih izvajajo še dodatne programe, prilagojene razpisom.

Podrobnosti o posebnih socialnih programih najdete tudi v članku: Marja Strojin: Razumeti bolnega